فیلتر

نوار بهداشتی پنبه ریز دایموند بزرگ بسته 8 عددی

 • 32.500 تومان
  مشخصات : اندازه بزرگ خیلی نازک بسته 8 عددی ویژگی : لایه رویی به نرمی پنبه برای پوست حساس

  نوار بهداشتی پنبه ریز دایموند بزرگ بسته 10 عددی

 • 36.500 تومان
  مشخصات : اندازه بزرگ خیلی نازک بسته 10 عددی ویژگی : لایه رویی به نرمی پنبه برای پوست حساس

  نوار بهداشتی پنبه ریز روزانه بزرگ بسته 10 عددی

 • 31.500 تومان
  مشخصات : روزانه بسته 10 عددی سایز بزرگ

  نوار بهداشتی پنبه ریز روزانه بزرگ خیلی نازک بسته 10عددی

 • 31.500 تومان
  مشخصات : اندازه بزرگ خیلی نازک بسته 10 عددی روزانه بالدار ویژگی : جذب خیلی زیاد بسته بندی تکی

  نوار بهداشتی پنبه ریز روزانه خیلی خیلی بزرگ بسته 10عددی

 • 36.500 تومان
  مشخصات : اندازه خیلی خیلی بزرگ ضخیم بسته 10 عددی روزانه بالدار ویژگی : لایه رویی مشبک جذب خیلی خیلی زیاد و سریع

  نوار بهداشتی پنبه ریز شبانه خیلی خیلی بزرگ بسته 10عددی

 • 38.500 تومان
  مشخصات : اندازه خیلی خیلی بزرگ ضخیم بسته 10 عددی شبانه بالدار ویژگی : لایه رویی مشبک ویژه جذب خیلی خیلی زیاد و سریع

  نوار بهداشتی پنبه ریز لطیف سایز بزرگ خیلی نازک بسته 10عددی

 • 31.000 تومان
  مشخصات : اندازه بزرگ خیلی نازک بسته 10 عددی لطیف بالدار ویژگی : لایه رویی به نرمی پنبه برای پوست حساس جذب خیلی زیاد بسته بندی تکی

  نوار بهداشتی پنبه ریز لطیف سایز بزرگ بسته 10عددی

 • 26.900 تومان
  مشخصات : اندازه بزرگ ضخیم بسته 10 عددی لطیف بالدار ویژگی : لایه رویی به نرمی پنبه برای پوست حساس

  نوار بهداشتی پنبه ریز مدل شبانه سایز بزرگ خیلی نازک بسته 10 عددی

 • 32.500 تومان
  مشخصات : اندازه بزرگ خیلی نازک بسته 10 عددی شبانه بالدار ویژگی : لایه رویی مشبک ویژه جذب خیلی خیلی زیاد و سریع