فیلتر

پوشک های دوبل هانیز سایز4 بسته 34 عددی

 • 11% 155.000 تومان
  138.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن  7 تا 18 کیلوگرم اندازه بزرگ (L) بسته 34 عددی بسته شدن پوشک بصورت چسبی

  پوشک های دوبل هانیز سایز1 بسته 20عددی

 • 5% 54.750 تومان
  52.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 2 تا 5 کیلوگرم اندازه کوچک بسته 20 عددی

  پوشک های دوبل هانیز سایز2 بسته 44عددی

 • 11% 155.000 تومان
  138.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن  3 تا 6 کیلوگرم اندازه کوچک بسته 44 عددی نحوه بسته شدن پوشک بصورت چسبی

  پوشک های دوبل هانیز سایز3 بسته 38 عددی

 • 11% 155.000 تومان
  138.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن  4 تا 9 کیلوگرم اندازه متوسط (m) بسته 38 عددی بسته شدن پوشک بصورت چسبی