فیلتر

پوشک کودک مولفیکس سایز 6 بسته 28 عددی

 • 13% 155.000 تومان
  135.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 15 کیلوگرم به بالا بزرگ بسته28 عددی

  پوشک کودک مولفیکس سایز 4 بسته 34 عددی

 • 13% 155.000 تومان
  135.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 7 تا 18 کیلوگرم بزرگ بسته 34 عددی

  پوشک کامل کودک مولفیکس سایز 4 بسته 34 عددی

 • 13% 155.000 تومان
  135.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 7 تا 18 کیلوگرم بزرگ بسته 34 عددی سری محافظت کامل نحوه بسته شدن پوشک بصورت چسبی

  پوشک کودک مولفیکس سایز 3 بسته 38 عددی

 • 13% 155.000 تومان
  135.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 4 تا 9 کیلوگرم متوسط (M) بسته 34 عددی

  پوشک کودک مولفیکس سایز 5 بسته 28 عددی

 • 13% 155.000 تومان
  135.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 11 تا 25 کیلوگرم بزرگ بسته 28 عددی

  پوشک کودک مولفیکس سایز 1 بسته 40 عددی

 • 9% 120.000 تومان
  109.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 2 تا 5 کیلوگرم newborn نوزاد تازه متولد شده سایز کوچک بسته40 عددی ضمیمه دستمال مرطوب هدیه نحوه بسته شدن پوشک بصورت چسبی

  پوشک کودک مولفیکس سایز 2 بسته 44 عددی

 • 13% 155.000 تومان
  135.000 تومان
  ویژگی ها : مناسب برای وزن 3 تا 6 کیلوگرم کوچک بسته 44 عددی نحوه بسته شدن پوشک بصورت چسبی