فیلتر

پوشک مای بیبی سایز5 بسته 28عددی

 • 11% 165.800 تومان
  148.000 تومان
  مشخصات : سایز5 اندازه خیلی بزرگ (XL) مناسب برای وزن 12 تا 20 کیلوگرم بسته 28 عددی بسته شدن بصورت چسبی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا  سلامت عصاره ضد آلرژی

  پوشک مای بیبی سایز4 شورتی 30 عددی

 • 7% 170.000 تومان
  158.000 تومان
  مشخصات : سایز4 شورتی اندازه بزرگ مناسب برای وزن  9 تا 17 کیلوگرم بسته 30 عددی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز4 بسته 34عددی

 • 11% 165.800 تومان
  148.000 تومان
  مشخصات : سایز4 اندازه بزرگ مناسب برای وزن  8 تا 16 کیلوگرم بسته 34 عددی بسته شدن بصورت چسبی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز6 شورتی بسته 24عددی

 • 7% 170.000 تومان
  158.000 تومان
  مشخصات : سایز6 شورتی اندازه خیلی خیلی بزرگ مناسب برای وزن بالای 17 کیلوگرم بسته 24 عددی دارای دستمال مرطوب کننده هدیه ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز2 بسته 44عددی

 • 11% 165.800 تومان
  148.000 تومان
  مشخصات : سایز2 اندازه کوچک مناسب برای وزن  3 تا 6 کیلوگرم بسته 44 عددی بسته شدن بصورت چسبی دارای دستمال مرطوب هدیه ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز3 بسته 38عددی

 • 11% 165.800 تومان
  148.000 تومان
  مشخصات : سایز3 اندازه متوسط مناسب برای وزن  5 تا 9 کیلوگرم بسته 38 عددی بسته شدن بصورت چسبی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز4 پلاس 32عددی

 • 11% 165.800 تومان
  148.000 تومان
  مشخصات : سایز4 پلاس اندازه بزرگ مناسب برای وزن  10 تا 18 کیلوگرم بسته 32 عددی بسته شدن بصورت چسبی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز6 بسته 24عددی

 • 11% 165.800 تومان
  148.000 تومان
  مشخصات : سایز6 اندازه خیلی خیلی بزرگ (XXL) مناسب برای وزن  15 تا 25 کیلوگرم بسته 24 عددی بسته شدن بصورت چسبی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز5 شورتی بسته 26 عددی

 • 7% 170.000 تومان
  158.000 تومان
  مشخصات : سایز5 شورتی سری پول آپ اندازه خیلی بزرگ مناسب برای وزن  13 تا 20 کیلوگرم بسته 26 عددی دارای دستمال مرطوب کننده هدیه ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز صفر بسته 22عددی

 • 4% 64.800 تومان
  62.000 تومان
  مشخصات : سایز صفر اندازه خیلی کوچک (XS) مناسب برای وزن 2.5 کیلوگرم بسته 22عددی بسته شدن بصورت چسبی ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا

  پوشک مای بیبی سایز 1 بسته 40 عددی

 • 2% 112.500 تومان
  110.000 تومان
  مشخصات : سایز1 اندازه خیلی کوچک (XS) مناسب برای وزن  2 تا 5 کیلوگرم بسته 40 عددی بسته شدن بصورت چسبی دارای دستمال مرطوب هدیه ویژگی : لایه رویی نرم و لطیف نوارهای کناری کشسان و قابل تنظیم لایه بیرونی تنفسی قدرت جذب بالا